Optimus Consult & Invest, a.s.

Poskytujeme služby a odborné poradenství v oblasti získávání finanční podpory ze zdrojů ČR, strukturálních fondů EU a jiných zdrojů.
Dále nabízíme: krizové řízení, oceňování majetku, správu a řízení aktiv, finanční řízení a investiční poradenství.

Revoluční 1082/8, Praha-Nové Město