JUDr. Jaroslav Kabáč ml. – súdny exekútor (Súdny exekútor)

Exekútorský úrad Tvrdošín – vymáhanie pohľadávok.
Trojičné námestie 191, Tvrdošín
ZATVORENÉ (Otvára v 09:00)