JUDr. Peter Kliment, súdny exekútor (Sídlo)

Vykonávam nútený výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, dražby a ďalšiu exekučnú činnosť v zmysle exekučného poriadku.
Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, Topoľčany
ZATVORENÉ (Otvára v Št 09:00)