Machac & Machac (Pobočka)

Statika stavieb:

  • Odborné činnosti statiky vo výstavbe.
  • Projektová dokumentácia nosných konštrukcií stavieb.
  • Overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb.
  • Stavebná diagnostika, stavebnotechnický prieskum a ...