MaRweb.sk – Meranie a Regulácia (Prevádzka)

Distribúcia snímačov a prístrojov pre:
  • snímanie a meranie teploty, snímanie výšky hladiny, meranie prietoku,
  • snímanie a meranie tlaku a vlhkosti,
  • prevodníky neelektrických a elektrických veličín, napájacie zdroje,
  • zobrazovacie a ukazovacie prístroje, regulátory teploty a tlaku,
  • priemyselné armatúry a ventily,
  • zaoberáme sa technickým poradenstvom.
Prevodníky a zdroje, regulátory, zobrazovače, čerpadlá.