Ing. Stanislava Ferenčáková

Bezpečnostný poradca pri preprave nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou dopravou ADR na všetky triedy.
Zameriavam sa na tieto služby:
  • analýza stavu plnenia dohody ADR,
  • poradenská služba v oblasti ADR,
  • spracovanie výročnej správy pre vedenie ...