ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Ubytovanie so servisom sociálnych služieb pre dôchodcov. Klubová a rekreačná činnosť.