Miroslav Hric - Orim

Prevádzkovanie novinového stánku, predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

Bernoláková 24, Zlaté Moravce