ENERCOM s.r.o. (Pobočka Slovensko)

Ihriská pre všetky generácie:

  • Realizujeme detské ihriská, workoutová ihrisko, fitness stroje, mestský mobiliár a dopadové plochy.
  • Dodanie certifikovaných herných prvkov podľa normy STN EN 1176.
  • Univerzálnosť a variabilita herných zostáv.
  • Nízka cena ...