SŤAHOVANIE Foxway (Firma)

 • Sťahovanie bytov, firiem, skladov, kancelárie, ťažkých bremien.
 • Vypratávanie – žiadne doplatky za separovanie odpadu a odvoz do zberného dvora.
 • Búracie práce.
 • Preprava.
 • Hodinový manžel.
Vo Foxway vám radi pomôžeme predovšetkým s nasledujúcimi službami:
 • sťahovanie domov,
 • sťahovanie bytov,
 • sťahovanie firiem a kancelárií,
 • vypratávanie bytu,
 • sťahovanie klavírov,
 • sťahovanie bremien,
 • samosťahovanie,
 • preprava tovaru,
 • odvoz stavebného odpadu,
 • nákladné TAXI,
 • montáž nábytku,
 • medzinárodné sťahovanie.
V našom tíme pristupujeme zodpovedne k vypratávaniu, či k búracím prácam. Stavebný odpad Vám odvezieme do zberného dvora. Starý nábytok zlikvidujeme aj vrátane spotrebičov.