QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. (Sídlo, skúšobňa)

  • Certifikácia stavebných výrobkov – posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov.
  • Certifikácia systémov manažérstva.
  • Skúšobňa stavebných hmôt – skúšky čerstvého a zatvrdnutého betónu, striekaného betónu, skúšky betonových ...

Pasienková 9 D, Bratislava-Podunajské Biskupice