Klíma s.r.o (Centrála)

Marcelová, Žitavská 976/40
Čoskoro zatvára (v 12:00)

Klíma s.r.o (Pobočka)

Komárno, Radvanská 850/101

Klíma s.r.o (Pobočka)

Púchov, Kuzmányho 7

Klíma s.r.o (Pobočka)

Vranov nad Topľou, Budovateľská 1705

Klíma s.r.o (Pobočka)

Košice, Pokroku 16

Klíma s.r.o (Pobočka)

Humenné, Fučíkové sady 14

Klíma s.r.o (Pobočka)

Šamorín, Stará cesta 2

Klíma s.r.o (Pobočka)

Bratislava, Palárikova 1

Klíma s.r.o (Pobočka)

Banská Bystrica, Kremnička 3