Limba s.r.o.

Michalská 3, Bratislava

Axamit s.r.o., organizačná zložka

Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka