ORIS PLUS SK s.r.o.

Dohnányho 2372/7, Trnava

PCP EURO-POWER EURO POLICE, s. r. o.

Horní Trnávka 40, Žiar nad Hronom